Despre Noi

IMG_20160513_155838_1-1

Descrierea organizației:

Organizația Creștină „Something New” este o asociație fără scop lucrativ, cu personalitate apolitică, având sediul în Cluj Napoca, str.Paris, nr. 36, urmărind obiective dihotomice. Programul oferit reprezintă o formă de suport activ acordat copiilor ce provin din familii defavorizate, a căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, spațiul de locuit și condițiile de igienă fiind necorespunzătoare creșterii și îngrijirii copiilor. Organizaţia funcţionează din data de 05.04.2013 si are ca și scop principal dezvoltarea educațională, artistică și culturală a copiilor care provin din familii defavorizate din cauza sărăciei.

Obiective:

Promovarea educației în rândul copiilor, reintegrarea în societate a unor copii/părinți aflaţi în situaţie de excluziune socială, socializarea prin programe adaptate nevoilor beneficiarului.

Programe în derulare:
  1. Centrul de zi pentru copii “Something New”, implementat în anul 2013, oferă unui număr de 20 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, servicii de găzduire (4 ore/zi), educare, dezvoltare artistică, socializare, consiliere psihologică şi suport social pentru familiile lor. Un alt serviciu oferit copiilor este Școala de vară “Smart Kids”, având ca și obiectiv creșterea interesului față de natură, artă și cultură.
  2. Serviciul comunitar educativ-cultural, de suport, socializare, informare și consiliere spirituală a fost dezvoltat în anul 2015, din dorința de a sprijinii copii din mediul rural în parteneriat cu școala Generală cu clasele I-VIII din localitatea Cojocna. Copiii  beneficiază de un program educativ-cultural o dată pe lună, unde au posibilitatea de se implica în diferite activități de dezvoltare: piese de teatru, jocuri educative, cântece, și activități de lucru manual;
  3. Școala Culturală Smart Kids este un program cu caracter social care să facilitează  accesul la programe culturale, a copiilor proveniți din familii cu o situatie materială precară. Prin activitățile desfășurate se urmărește creșterea gradului de interes față de cultură, prin promovarea valorilor cultural-tradiționale și vizitarea unor obiective turistico-istorice din zona Transilvaniei. Acest program include și o tabără de 7 zile. Proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Local Cluj Napoca.
  4. Susțin voluntariatul este un program dedicat tinerilor care vor să aducă o schimbare în comunitatea din care fac parte. Scopul proiectului este de a forma în rândul tinerilor studenți, spiritul implicării voluntare și soluționării unor probleme sociale, culturale și educaționale identificate în comunitatea în care trăiesc, respectiv în cadrul Centrului de zi “Something New”. Proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj.

Pagină de facebook: https://www.facebook.com/organizatiacrestina.cevanou/

Beneficiari direcți:

  • 20 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, proveniți din diferite școli din Cluj Napoca.
  • 30 de copii din localitatea Cojocna
  • 40 de voluntari, de la diferite Universități din Cluj Napoca.