Proiecte

Descrierea organizației:

Organizația Creștină „Something New” este o asociație fără scop lucrativ, cu personalitate apolitică, având sediul în Cluj Napoca, str.Paris, nr. 36, urmărind obiective dihotomice. Programul oferit reprezintă o formă de suport activ acordat copiilor ce provin din familii defavorizate, a căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, spațiul de locuit și condițiile de igienă fiind necorespunzătoare creșterii și îngrijirii copiilor. Organizaţia funcţionează din data de 05.04.2013 si are ca și scop principal dezvoltarea educațională, artistică și culturală a copiilor care provin din familii defavorizate din cauza sărăciei.

Obiective: promovarea educației în rândul copiilor, reintegrarea în societate a unor copii/părinți aflaţi în situaţie de excluziune socială, socializarea prin programe adaptate nevoilor beneficiarului.

Programe în derulare:

Persoană de contact: Vulea Lidia­ Director General